Temporada Formula 1 Tinan 2020 Sei Determina Karreira Sebastian Vettel Iha Ferrari

0
152
Halai taru kareta husi Ferrari, Sebastian Vettel, wainhira aparese iha sessaun treinamentu F1 GP Italia 2019 iha Sirkuitu Monza, iha sabdu (9/7/2019).
                                                         
Ex-halai taru kareta Formula 1 F10, David Coulthard, hateten katak iha futuru mai Sebastian Vettel iha Ferrari sei depende hela nia desempeñu iha temporada 2020. Sebastian Vettel defende ekipa Ferrari deste tinan 2015. Entantu, Vettel seiduak konsege atu doar titulu ba ekipa Ferrari.
Deste uniforme Ferrari, Vettel iha posisaun ne’ebe diak tebes sai hanesan segundu lugar iha Lewis Hamilton nia kotuk iha tinan 2017 no 2018. Presipitasaun iha desempeñu Sebastian Vettel sempre experimenta husi tinan ba tinan. Iha temporada 2019, halai taru kareta husi Jerman ne’e alem bele konsege ona alkansa posisaun ba dala lima iha final temporada ho pontuasaun 240, rezultadu husi vitoria 1 no dala 9 ona sae podiu.
Sitadu BolaSport.com husi Speedweek. Com, Ex-halai taru kareta F1, David Coulthard, hateten katak futuru mai Sebastian Vettel iha Ferrari depende deit nia desempeñu iha temporada 2020. Hau hanoin karreira Seb badak tebes husi antes ne’e no buat hotu sei depende husi nia desempeñu iha tinan ida ne’e. Kuandu Charles (Leclerc) nafatin iha nia oin, sei laiha razaun ba Ferraru atu defende Sebastian, dehan Coulthard.
Kompañeiru ekipa Vettel iha Ferrari, Charles Leclerc, hatudu ona desempeñu ne’ebe diak tebes ho termina temporada 2019 iha lo’os Sebastian Vettel no okupadu iha hat lugar. Agora mosu tan espekulasaun posisaun Vettel iha Ferrari tenke troka husi Daniel Ricciardo. Antes ne’e Ferrari vigiandu Max Verstappen, maibe halai taru kareta ne’e ate halo’o nia kontratadu ho Red Bull. Possibilidade Ricciardo ba iha Ferrari mos tenke determina mos nia desempeñu iha temporada 2020. Maibe, hau sei la hakfodak kuandu iha ona akordu entre nia ho Ferrari iha momentu ida ne’e, aumenta Coulthard.
Fontes: BolaSport.com
 

HUSIK RESPOSTA