Vintuha Nakdoko, Aviaun 4W-AAA Monu

0
84

DILI-Kuarta Feira (19/02) mais ou menus tuku 9:15 nee mosu Insedente aviaun ho marka 4W-AAA monu iha area Lauhata-Liquicamaibe la resulta ema ruma mate.

Pilotu Aviaun Hugo Mariano das Neves relata katak aviun neebe nia kondus forsa laiha, tanba nee nia tenta atu tun iha rai mamuk Aipelu nian, maibe tun ladiak ba fali Estrada mak kona fali fiu mak aviaun foin para.

Antes nee avaiun laiha problema, tanba hau ba tiha Dili, ba tiha Suai tula tiha ema nain hat normal hela, too fali atu tama Liquica mak foin nia vintunha nakadoko, tama Liquica nakdoko makas ona, neebe tun deit ona,” dehan nia iha fatin akontesementu Lauhata-Liquica (20/2/2019)

Nia hatete, foin mak semo husi Dili ba Suai, husi Suai mai Dili mak hetan insidente. Maibe klima diak hela laiha kalohan naromak, udan laiha, anin mos laiha, no aviaun semo kapas los.

Maibe wainhira insdente nee atu mosu nia parte dere kedan ba ATC Dili hodi dehan aviaun nia vintuña nakdoko makas lahatene aviaun nee atu too Dili ka lae.

Fontes : STL News

LEAVE A REPLY